Design a site like this with WordPress.com
เริ่มได้

การเตรียมรูปภาพให้รองรับกับการใช้งานทําเว็บไซต์

ทําเว็บไซต์

รับทําเว็บไซต์ 5,900฿ รับออกแบบเว็บไซต์บริษัทเสร็จไวใน 2 วัน

โปรแกรม ACDSee เป็นโปรแกรมที่พัฒนาสำหรับใช้ในงานดิจิตอล เป็นโปรแกรมที่ใช้งานได้ง่าย แล้วใช้งานได้สารพัดประโยชน์ โดยเฉพาะการนํามาใช้ทํารูปภาพเพื่อใช้ในการทําเว็บไซต์ ในเรื่องของการดูรูปภาพ การตกแต่งภาพ แบบง่ายๆ เพื่อใช้ในเว็บเพจ จึงเหมาะสำหรับมือใหม่ที่ต้องการตกแต่งภาพแต่ยังใช่โปรแกรม Photoshop โปรแกรม ACDSee สามารถที่จะทำการปรับแต่งรูปภาพ เปลี่ยนนามสกุลของไฟล์รูปภาพ ให้เป็นไปตามต้องการได้อย่างง่ายดาย ACDSee จึงถือว่าเป็นโปรแกรมสำหรับการดูภาพ หรือไฟล์ภาพชนิดต่างๆ ที่ดีที่สุดโปรแกรมหนึ่งเนื่องจากสามารถดูไฟล์กราฟิกได้หลาย format ไม่ว่าจะเป็นไฟล์นามสกุล jpg, .gif, .png และความสามารถของโปรแกรม ACDSee ยังมีการจัดหมวดหมู่ของภาพ และบันทึกข้อมูลลงเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ทันที การเปลี่ยนชื่อไฟล์หลายไฟล์พร้อมกัน ทำให้สามารถตั้งชื่อไฟล์ออกมาเป็นหมวดหมู่ และใส่ตัวเลขเรียงลำดับและอัตโนมัติ สามารถแปลงไฟล์จากนามสกุลหนึ่งไปยังอีกนามสกุลหนึ่งได้ เป็นที่ต้องใช้คู่กันในการทําเว็บไซต์

ACD FotoCanvas เป็นโปรแกรมตกแต่งภาพกราฟฟิกคล้ายกับโปรแกรม Photoshop
ACD FotoSlete เป็นโปรแกรมที่ช่วยนำภาพถ่ายแบบต่างๆมาสร้างเป็นชิ้นงานใหม่ เช่น ปฏิทินโปสการ์ด และสามารถสั่งพิมพ์ออกมาทางเครื่องพิมพ์ได้ทันที

ก่อนการเริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม ACDSee ควรรู้ประเภทของไฟล์รูปภาพ เนื่องจากการใช้งานรูปภาพมีความหลากหลาย ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่ต้องการใช้งานในด้านใด ประเภทของไฟล์รูปภาพมีดังนี้

 1. .bmp เป็นฝ่ายมาตรฐานที่ระบบปฏิบัติการ Windows สร้างขึ้นมาเป็นไฟล์ที่สามารถเก็บและความละเอียดของภาพได้เป็นอย่างดีแต่มีข้อจำกัดคือไฟล์นั้นมีขนาดใหญ่จึงไม่เป็นที่นิยมใช้กันมากนัก
 2. .jpg เป็นไฟล์ที่มีการบันทึกข้อมูลแบบสูญเสียข้อมูลภาพที่ได้นำมาใช้งานทั่วๆไป ไฟล์ประเภทนี้จะตัดรายละเอียดของภาพบางส่วนออกซึ่งเป็นรายละเอียดที่ไม่สามารถมองเห็นสีได้มากนักเหมาะสำหรับเก็บไว้ดูหรือนำลงไปใช้งานที่เว็บไซต์
 3. .gif เป็นไฟล์ที่มีการบีบอัดข้อมูลสูงแต่จะทำให้ความละเอียดของภาพมีขนาดเล็กลงมากจึงมักนิยมนำมาใช้งานบนอินเตอร์เน็ตเพราะไฟที่มีขนาดเล็กทำให้ไม่เสียเวลาในการโหลดหน้าเว็บไซต์ที่มีรูปภาพประกอบได้ในเวลาอันรวดเร็ว
 4. .psd ไฟฟ้าที่เกิดจากโปรแกรมตกแต่งรูปภาพคือ Photoshop ไฟล์ประเภทสามารถแก้ไขได้ง่าย เพราะมีการทำงานไปเลยเอ้อมีข้อจำกัดคือเป็นไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ แล้วสามารถเปิดได้เฉพาะกับโปรแกรม Photoshop อย่างเดียวเท่านั้น
 5. .tif เป็นไฟล์ที่ใช้ในงานสิ่งพิมพ์ในส่วนใหญ่สามารถแสดงผลความละเอียดของภาพได้ทุกระดับตั้งแต่ภาพขาวดำเป็นภาพสีซึ่งจะนำไปใช้งานทางด้านพิมพ์และสามารถใช้ได้กับเครื่อง Mac PC โปรแกรมที่ใช้ตัวอย่างเช่น Page Maker
 6. .png เฟื่องฟ้าที่มีความยืดหยุ่นสูงในการใช้งานใช้ได้กับเครื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงฟอร์มการทำงานและสามารถทำงานอยู่บนคนรับระบบปฏิบัติการได้เช่น Linux และ Windows จะเห็นได้ว่าไฟล์แต่ละประเภทนั้นมีลักษณะการทำงานและการบีบอัดไฟล์ที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับการนำมาใช้งานและความต้องการของผู้ใช้งานว่าต้องการไปแบบใด

โปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างภาพ และตกแต่งภาพที่มีชื่อเสียง และได้รับความนิยมมากที่สุดในขณะนี้ ได้รับการพัฒนาต่อเนื่องจนถึงเวอร์ชั่นล่าสุด โดยมีขีดความสามารถในการจัดการภาพในลักษณะต่างๆ เพิ่มมากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากคุณสมบัติที่โดดเด่น แล้วมีเครื่องมือให้ใช้อยู่อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการจัดการกับไฟล์ได้หลากหลายประเภท แก้ไขตกแต่งภาพ และสร้างเอฟเฟคต่างๆ ให้นำไปใช้ทําเว็บได้เป็นอย่างดี

จัดหาเว็บโฮสติ้ง หรือพื้นที่เว็บไซต์เพื่อใช้ในการเก็บรูปภาพ และไฟล์ที่ใช้ทำเว็บไซต์
บริษัทที่ให้บริการเว็บโฮสติ้ง โดยทั่วไปแล้วจะเรียกว่าเว็บโฮสติ้ง ซึ่งจะทำหน้าที่เก็บข้อมูลเชื่อมบริการต่างๆ ทางอินเทอร์เน็ต ความหมายของเว็บโฮสติ้ง เป็นการให้บริการทางด้านอินเตอร์เน็ตประเภทหนึ่ง ที่ให้บริการบุคคลทั่วไป หรือองค์กรต่างๆ สำหรับจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เช่น รูปภาพ วีดีโอผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งเว็บโฮสติ้ง ก็คือบริษัทที่ให้บริการพื้นที่บน Server บริการด้านการให้บริการจัดเก็บข้อมูล หรือเป็นศูนย์กลางรายการจัดเก็บข้อมูลสำหรับเชื่อมต่อไปยัง internet นั่นเอง องค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณา web posting มีอยู่ด้วยกันหลายรายการดังต่อไปนี้

 • บริษัทที่ให้บริการเว็บโฮสติ้ง
 • ความน่าเชื่อถือ
 • ความสามารถในการให้บริการ
 • จำนวนช่องทางในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 • ฮาร์ดแวร์ที่ให้บริการ
 • การสำรองข้อมูล
 • การให้บริการทางด้านเทคนิคในเวลาที่เกิดปัญหา
 • นโยบายการเก็บรักษาความลับของข้อมูล

องค์ประกอบในการเลือกความสามารถของ Web hosting โดยทั่วไปแล้วจะมีการเสียค่าบริการรายปีดังนั้นควรจะเลือก web hosting ที่เหมาะกับความต้องการมากที่สุด เพื่อทําเว็บไซต์ให้สามารถโหลดได้เร็ว ดังนั้นควรจะตรวจสอบรายละเอียดเบื้องต้นดังต่อไปนี้

 • ระบบปฏิบัติการว่าเป็น Linux หรือ Windows Server
 • พื้นที่ให้บริการ
 • ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลปริมาณทางทราฟฟิก
 • การให้บริการทางด้านอีเมลซึ่งจะรวมอยู่ใน web hosting นี้ด้วย
 • การให้บริการด้านฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์
 • ภาษาโปรแกรมที่ให้บริการว่าเป็น asp หรือ PHP
 • หมายเลข IP Address ที่ได้รับ
 • ความปลอดภัยในการให้บริการแบบ e-commerce
 • การชำระเงินเป็นระยะรายปีหรือรายเดือน รวมถึงค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับผู้ให้บริการรายอื่นถูกหรือแพงต่างกันมากน้อยเพียงไร
Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: