Design a site like this with WordPress.com
เริ่มได้

กรศึกษาระบบอัตลักษณ์การออกแบบโลโก้ บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด


ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทดลองนำเครื่องโทรศัพท์มาติดตั้งที่กรุงเทพฯ และที่ปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อแจ้งข่าวเรือเข้าออกระหว่างกรุงเทพฯ กับสมุทรปราการซึ่งต่อมาได้มีการจัดตั้งกรมโทรเลขขึ้นในปี พ.ศ 2426 และเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านโทรศัพท์ด้วย

ในปีพ.ศ 2471 สามารถให้บริการโทรศัพท์ทางไกล และได้ขยายเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพ ธนบุรี รวมทั้งสามารถติดต่อกับจังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี และนครปฐมได้ในปี 2480 ได้มีการเปิดใช้ชุมสายอัตโนมัติเป็นครั้งแรก และผู้ใช้สามารถหมุนตัวเลขบนหน้าปัดติดต่อถึงกันได้เอง โดยไม่ต้องผ่านพนักงานต่อสาย

อ้างอิง
เนื้อหา: หนังสือการออกแบบอัตลักษณ์

https://www.bigbang.co.th/Logo-Design

ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรง มีพระราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติ จัดตั้งองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยแยกจากกองช่างโทรศัพท์กรมไปรษณีย์โทรเลข และให้บริการโทรศัพท์ในเขตนครหลวงเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2497 หลังจากนั้นองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยได้มีการพัฒนา และเติบโตขึ้นเป็นลำดับมีการให้บริการต่างๆมากมายหลายรูปแบบอาทิในปีพศ. 2545 เปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 1900 MHz thai mobile ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมระหว่างกสทและทศท บริการอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยากับทศทจนกระทั่งในวันที่ 31 กรกฎาคมพ.ศ 2545 จึงได้แปรสภาพเป็นบริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัดมหาชนรวมถึงการขยายขอบเขต และภารกิจให้บริการที่กว้างขวางขึ้น ทำให้ต้องมีการจัดเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต จึงจำเป็นต้องมีการออกแบบและวางแบรนด์ออกแบบโลโก้ ขององค์กรเสียใหม่ ให้ทําโลโก้สามารถสื่อถึงภารกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์กรสื่อสารโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่มีเทคโนโลยีระดับแนวหน้า พร้อมตอบสนองความต้องการทุกรูปแบบด้วยคุณภาพ และบริการในระดับสากล

แนวความคิดในการออกแบบโลโก้

ภายใต้ระบบอัตลักษณ์ใหม่ชื่อของ TOT ถูกสร้างขึ้นมาแทนที่ทศท และองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย เพื่อผลักดันภาพลักษณ์ให้เป็นองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ และเป็นผู้นำในกลุ่มธุรกิจสื่อสาร ชื่อองค์กรใหม่ให้ภาพที่ชัดเจน ไม่ซ้ำใคร มีความเป็นสากล และเชื่อถือ มีมาตรฐาน เป็นองค์กรที่เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีความทันสมัยในระดับนานาชาติ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้รองรับกับการเจริญเติบโตของประเทศไทย และก้าวพ้นให้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก

ภาพในอีกมุมหนึ่งของ TOT เป็นภาพขององค์กรที่มีความเป็นมิตร อบอุ่น และจริงใจ มีทัศนคติที่ดีต่อลูกค้า และยึดถือการให้บริการเป็นหัวใจสำคัญ ในการดำเนินธุรกิจ ทั้งยังเป็นองค์กรที่มีความกระตือรือร้น กระฉับกระเฉง ฉับไว มุ่งพัฒนาไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เป็นมืออาชีพที่สร้างสรรแต่สิ่งที่ดีที่สุดเพื่อคุณภาพที่สูงสุดเสมอ

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: